Feeds RSS

Monday, 26 September 2011

oh hari Selasa yang mengantuk!

pagi ni di kelas aku agak mengantuk.bukan sebab boring dr nurul ajar tapi sebab semalam tido lewat.haha padan muka aku!tapi mengantuk-mengantuk aku pun,banyak jugak 'benda' yang aku dapat belajar tadi.hah,ni ontologi yang salah ni.bukan 'benda' tapi 'perkara'..(pesan dr nurul)..ok2,berbalik kepada pembelajaran hari ini.sebelum memasuki topik sebenar,kami telah membincangkan 'homework' semalam; Mencari maksud dan contoh 12 kemahiran proses sains..12 kemahiran tersebut adalah :

·         Memerhati = Proses mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena menggunakan sebahagian atau semua deria
·         Mengelas = Proses memerhati dan mengenal pasti perbezaan dan persamaan antara objek atau fenomena berdasarkan cirri atau sifat yang sepunya
·         Mengukur dan menggunakan nombor =  Kebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat piawai
·         Membuat inferens = Proses membuat kesimpulan awal yang menerangkan pemerhatian
·         Meramal = Proses menjangkakan peristiwa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman atau data yang dikumpul
·         Berkomunikasi = Kemahiran untuk menerima, memilih dan mempersembahkan idea dalam pelbagai bentuk
·         Menggunakan perhubungan ruang dan masa = Kebolehan memperihalkan atau menunjukkan lokasi, arah, bentuk dan saiz sesuatu objek dan perubahannya mengikut masa
·         Mentafsirkan maklumat = Kebolehan memberi penerangan rasional
tentang objek, fenomena, atau pola berdasarkan maklumat yang dikumpul.
·         Mendefinisi secara operasi = Proses memberi definisi tentang sesuatu konsep atau keadaan dengan menyatakan perkara yang perlu dilakukan dan diperhatikan
·         Mengawal pembolehubah = Kemahiran mengenalpasti dan menghubungkait pembolehubah
·         Membuat hipotesis = Proses menghasilkan kenyataan yang menghubungkan 2 atau lebih pembolehubah
·         Mengeksperimen = Kebolehan melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis

0 comments:

Post a Comment