Feeds RSS

Monday, 26 September 2011

MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENGAJARAN

apakah beza di antara matlamat dan objektif? bezanya, matlamat ialah apa yang ingin dicapai oleh seseorang dalam jangka masa panjang dan matlamat ini adalah kabur. berbanding dengan objektif yang merupakan apa yang jelas yang ingin dicapai dalam jangka masa yang terdekat. setiap ojektif dicapai untuk mencapai matlamat..
 “Goals without objectives can never be accomplished while objectives without goals will never get you to where you want to be”


apa pula yang dimaksudkan dengan objektif/hasil pembelajaran? ia adalah satu penyataan yang menjelaskan apa yang pelajar perlu tahu dan fahami selepas selesai sesi pembelajaran.ianya merangkumi 3 domain iaitu kognitif(pengetahuan), psikomotor(kemahiran) dan afektif(sikap dan nilai)...


5 komponen hasil pembelajaran ialah mempunyai kumpulan sasaran, frasa kata kerja, objek, konteks dan kriteria.

0 comments:

Post a Comment