Feeds RSS

Wednesday, 16 November 2011

UNIT PENGAJARAN

definisi = pelan instruksi / pengajaran  yang mengandungi rangka terperinci berdasarkan satu tema atau bahagian daripada sukatan pelajaran, disusun dengan teliti & mengandungi 7 perkara ;

  • tajuk & kegunaan unit
  • pengetahuan sedia ada pelajar
  • analisis isi kandungan pelajaran
  • bahan bantu mengajar & belajar
  • kaedah pengajaran & pembelajaran
  • pelan penaksiran
  • rancangan pengajaran harian
tujuan = sebagai rujukan guru & supaya guru dapat mengajar dengan sistematik

IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN

Inkuiri Saintifik
- sains memerlukan bukti, merupakan gabungan logik, imaginasi, penerangan dan ramalan
- proses mencari maklumat, menyoal dan menyiasat fenomena yang berlaku di sekeliling kita

4 FASA INKUIRI :
 soalan utama > rancang dan siasat > jawab soalan > bentang hasil

0 comments:

Post a Comment